Markarbete

Benestads Entreprenad utför alla sorters markarbeten, bland annat:

  • Schaktarbeten för ladugårdsbyggnader, maskinhallar, gödselbrunnar, plansilos och industribyggnader
  • Rivningsarbeten
  • Dike och å-rensningar
  • Upp- och nergrävningar av sten åt lant- och skogsbrukare
  • Tomtplanering
  • Schaktning av nya och befintliga garageinfarter
  • Grundarbeten och gjutning av garageplattor och socklar
  • Försäljning av egen sållad matjord. Vi utför även planering av matjord
  • Vi utför även andra sorters uppdrag efter beställning
  • Läs mer om avlopp, husgrunder, husdräneringar, skogsvägar och skogsdikning på respektive undersida

Ring gärna mig för vidare information: Leif 0702-534 487

Kontakta oss på

Benestad Blomdala
342 90 Alvesta

0702-534487
benestadentreprenad@telia.com

eller skicka formuläret

Namn
Telefon
E-postadress
Text/Fråga